Ою ?рнек жасау жолдары

 

 

 

 

« Ою-орнек шежрес». Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео има ою-рнек жасау шн сурет дптер, «ТМ» арындашы, айшы , а жмса шргш, желм болу керек. лтты ою-рнек трлермен танысу, ааздан иылан ким лглерне ою-рнектерд жапсыру. стаздар лем, Мектеп стаздарыны лем, малмдер сайты йма дайындау: йма алай жасалады. Коррекциялы: Оушыларды есте сатау аблетн шыдау, ой-рсн, сз байлыын, тлн дамыту. Сабаты масаты: ою - рнек туралы тснк беру. з Отаныын, з елн патриоты болана не жетсн! Сайын дала — атажрт бабаларымызды кзд арашыындай лтты ою-рнек трлермен танысу, ааздан иылан ким лглерне ою-рнектерд жапсыру. Ою - бр нрсен бетне тсрлген трл наыш, бедер, рнек Саба «лтты ою-рнек трлер». Сабаты таырыбы: азаты лтты ою-рнектерн жасалу реттлг (жапсырма рнек, кесте т.б).Блмдлк: азаты лтты ою-рнек трлермен таныстыру, ою-рнек техникасынан, дайындалу жолынан малмат беру ручная работа "ою рнек" - Duration: 5:26.Сркеден йшк жасау - Duration: 2:48. в). Тамаша неден жасалады? 8. азаты ою-рнектерн трлер де, атаулары да кп. Блезкт андай трлер бар? 9. Ою-рнек р халыты табасытосекорын жасау ою тусаукесер тойтабак бесикжау орнек ручнаяработа улттыкорнек торкорпе коржын конвертнавыписку коржынтойarulineofficial корпе балапан балаларым дети тосекорын жасау ою тусаукесер тойтабак бесикжау орнек азаты лтты ою-рнег — аза жерн мекендеген кшпел тайпалар нер сермен асырлар бойы алыптасып, белгл бр жйеге келген ою-рнек трлер. ою жасау, кесу. Крспе.Блм мазмны мен оыту дстерн. Блмдлк: аза халыны ою-рнек трлермен таныстырып жасалу жолдарын йрету. Оюды маынасын тснп,жаа лглерн з шыармашылыында орындау, оюды оя блуге йрету. 3 арнаулы тзеуБлмдлк: Оушыларды ою-рнек трлермен таныстыру, ою-рнек салу арылы олдыОушылар мен ою-орнек лглерн салып, оларды иып, дайын шаблондар жасау, ебек азаты алашы ою-рнек лглер Андронов мдениет мен байыры са, гн, йсн нер мраларынан геометриялы, зооморфты (жан-жануарларды табии жне фантастикалы бейнелер), кгерс рнек пен иял-ажайып ою-рнектер (аспанны, жерд символы) ретнде « Ою-орнек шежрес» Оразбиб Исаызы Жарыласова Мнайшы кент 7 орта мектебн Технология пнн малм.«Брисы жол дние брадаан, Баса дулет ба тайса ралмаан» деген ле жолдары да бар. Дамытушылы: ол икемдлгн дамыта отырып шеберлгн дамыту.

Саба масаты: 1. Павлодар облысы Асу аласыны.

Блмдк масаты: Кестеге сурет тадау, суретт матаа дрыс орналастыру б). Естерзде болса, алдыны таырыпта Сайтты не екенн, оны рылысын, хостинг жне домен не екенн, CMS деген не екендг жайлы жазан Ою - рнек туралы малмат беру. Кезнде халы мрн негзг блшегне айналан ою-рнек трлерн кпшлгмз тани бермеймз. Ташолпан бадарламасы 110,583 views. Бл глд жасау шн бзге мынадай материалдар ажет болады. азаты алашы ою-рнек лглер Андронов мдениет мен байыры са, гн, йсн нер мраларынан геометриялы лг бойынша ою-рнек жасау. Мысалы, ызыл жне а тустерд пайдалансаыз, екеун клем ек трл болуы керек. Ою рнект трлерн атап дрыс орналастыра блге йрету Сабаты таырыбы: «с анаты» элементнен ою-рнек жасау.Блмдлк: Ою лглерн компьютерге тсрп, сызып, бояуды дс-тслдерн мегерту, «с анаты» элементнен ою-рнект иып крсету. Ою деген сзбен рнек деген сзд маынасы бр. Лентадан дем гл жасау. Ою бр нрсен ойып кесп алып жасауоытып йрену ою-рнектерд жасалуы мен орындалу жолдарына жаттытыру, дадыландыру халы Халымызды жгтке жет нерде аз, жгт сегз ырлы, бр сырлы деп, р трл Трбиелк: Ою-рнек арылы оушыларды ой-рсн, блмн жан-жаты дамыту, халымызды асыл мраларын, салтдстрн, нерн рметтеуге трбиелеу.Видео ролик (ааштан жасалан олнер бйымдарына ою-рнект жапсырмалау нер). Ою-рнек (латын тлнен аударанда семдеу, сндеу) р трл заттарды, архитектуралы имараттарды шекейлеуге арналан жйел ыра пен айталанып отыратын р йлесмдлкке рылан рнек-наыштар. Сабаты таырыбы: Ою рнек трлер жне дайындау реттлг. йматы амыры ою да, сйы та болмауы керек. Сабатаы негзг масат — оушыларды трл-тст ааздан немесе шыт маталардан, ааштан ою-рнек Блмдлг: оушылара ою-рнек,оны трлер,жасалу жолдары туралы малмат беру. зрлегенде оларды шекейлеп безендру шн мйз бен сйект кенен пайдаланан. Тскизд жасалу жолдары.Сабаты таырыбы: Тскизд жасалу жолдары.2. Оушылара тер деу технологиясын йретп оны арапайым жолдармен дей блуге, андай пайдасы бар екенн йрету. Матаны шетне лента айналдыра тглген со суреттегдей дние шыу керек. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. 5 орта мектеп. Таырыбы: Ою рнектерд жасалу жолдары. Ала андай бйым?Жолдаы аны брн тгел ырып, ойына келгенн степ келе - Балалар, бгнг сабаты таырыбы: «с анаты» элементнен ою-рнек жасау,яни ою лглерн компьютерге тсрп, сызып, бояуды дс-тслдерн мегеру жне оны иып йрену. ана, ыздар кимн йнде ою бастырылан тскиз бар? « Ою-орнек шежрес». 1- Ек трл-тстег атлас ленталары. Малжар ауданы андыааш аласы .4 орта мектеб технология пнн малм Жмабаева Динара Амангелдызы Таырыбы: Кестедег ою-рнек,тс. Жмырта мен антты араластырамыз. Ол са-месагитер, алы-йсн, трк аанаты дурн бастау алып, трленп, байып, мазмнданып азрг рпаа жеткен. Тскизд трмыстаы орны? 4. аза шеберлер й жиаздарын, саз аспаптарын, т.б.

Блмдлк: Оушыларды ою-рнек трлермен таныстыру, ою-рнек салу арылы олды жаттытырып, оушыларды шеберлгн штау. орытынды V. Бр рнекке салып иып алан лгн ою дейд, Ал рнек деп р трл«Брисы жол дние брадаан, Баса дулет ба тайса ралмаан» деген ле жолдары да бар.Ою-рнек туралы зденп, дптерлерне мазмнын жазып келу. Тз, ст, сйы май, ас содасын осамыз. Сабаты масаты:Оушылара "тртла" ою-рнегн жасалу жолдарын жне оны трмыста андай олнер бйымдарыда олданатындыы жайында оушылара малмат беру. олмен кестелеу тгстерн орындау технологиясы. Сайт ашыыз келе ме? Тегн р дем, тез р сапалы сайт иес болуды жолы. Ою-рнек аза даласында р трл лгде дамыан. Бл жерде 360-а тарта трлер арастырылады. Бл сзд ымында бр нрсен ойып, кесп алып жасау немесе ек затты оя кесп июластырып жасау, бр нрсен бетне ойып бедер тсру деген маына жатады. Ою-рнек шкей жасау шеберлг бейнелеу нерн бр тр. зглендруд жолдары. ш екей салу, крнектеу. Ою-рнек . Клем бетнде бейнеленетн рбр ою-орнек наыштарына араса онда лкенОю деген сз бен рнек сзн маынысы бр. Блезкт андай трлер бар? 9. Сырматы жасалу технологиясы. Сабаты масаты: ою- рнек туралы тснк беру. Балаларды аза халыны олданбалы сндк нер туралы блмдерн кеейту. Трл тст ааздан иып алынан лглерд сурет дптерд бетне рет-ретмен композициялап желмдеп отырады.Жетсткке жету жолдары.Ою-рнек - р трл - Bilim - Allbilim-all.kz/jospar/856-Oyu-ornekлтты ою-рнектед азрг заман талабына сай олдану мен оларды кннен-кнге одан р дамып, ерекшеленп, ртрл салаларда олдану тслдермен оларды тарихын зерттеу. Шыыс азастан облысы, скемен аласы, 1 орта мектеб, технология пнн малм лтты ою-рнек трлер. Сабаты масаты: аза халыны ою-рнек трлермен таныстырып жасау жолдарын йрету.Оушыларды ою-рнек туралы тснктер мен шееберлк дадыларын алыптаст Г. Блмдлк: аза халыны ою - рнек трлерне сипаттама беру.7. М Ы Ш Ы ЗЫ "Ою-орнек сыр шертед".олданан дебиеттер: 1 Т л е п б а е в С м р б еко ва M азаты ою-рнектернжалпы жолдары.Оюлау - сем ернек. Масаты: Ою рнекттрлерментаныстырып, оныбктеужнеиюдстернйрету азаты дстрл ою-рнектер. Оны бетне шнш матаны аптаймыз.мына шаша таатын шекей бйымнан жасалан ыстыры те дем екен. Блмдлк: аза халыны ою- рнек трлерне сипаттама беру.7. Ою орнек жасау кагаздан.Ою орнек жасау кагаздан. Жасалан ою-рнектерд салыстыра отырып баалау.Дайын ою-рнект матаны бетне орналастырамыз (Жасалу жолдары малмн кмег арылы крсетлед.) Ою-рнек ежелг халы нерн бр тр. Дстрл емес дс - тслдерд олдана отырып, саусапен ою - рнект салуды йрету.Рухани жаыру: Болашаа бастар жол. Тамаша неден жасалады? 8. ай халыты болмасын лтты мрасы, халыты азынасы - олнер болып табылан. Бл нерд пайда болу бастаулары ежелден бер келе жатыр. Ою рнек ткен заманны хабаршысы, шежрес. Мал шаруашылыымен, ашылыпен айналысан аза халы жануарлардын сйектерн де трл ажеттерне жарата блген. -салып жатан рнект пшмн анытау - жобалау жне йлестру жолдары -суретт салу процесс - жмыстарын аятау 5.Сабаты бекту. Ала андай бйым?Жолдаы аны брн тгел ырып, ойына келгенн степ келе лтты нер трлермен таныстыру, ою- рнект тлн тсндру, сырына мн беру, ою- рнек арылы оушыларды ой- рсн. Сабаты таырыбы:Ою-орнек трлерн орындау жолдары Сабаты масаты: аза халыны ою-рнек трлермен таныстырып жасау жолдарын йрету .Оушыларды ою-рнек Сабаты таырыбы: Терден сыйлы бйым жасау технологиясы. Кизден жасалан тскизге андай жн олданылады.? 3. Альбома сурет салу арылы оушылара ою-рнек элементтерн трлерн салып йрету, олдарын жаттытыру. Пайдаланан дебиеттер. Бра бр есте боларлы жай, маман суретшлер кбнесе затты сырт ормасын длдеп, суретт нерлым сол зата аумай сап тру жаынан кбрек назар аударады. нды бртндеп оса отырып, жасылап араластырамыз.

Популярное: