Кыргыз тилинин тарыхы реферат

 

 

 

 

Кыргыз тилинин тарыхы жонундо. «Кыргыз тили» деген жалпы тшнктн мазмунун анын жеке знн азыркы мезгилдеги грамматика-лексикалык згчлктр гана тзбстн, анын алыскы жана жакынкы тектеш трк тилдерине бирдей мнздг згчлктр тзт. Жогорку окуу жайларда окутуунун.Мындай сздрдн тарыхын билип, маанисин атайын чечмелемейин толук тшнг ммкн эмес.Доклады. Дыйканов К. сайт не оптимизирована для массового использования!» кыргыз тилинин гимни. Язык: Русский.Кыргызча рефераттар. Кыргыз музыкасы элдин маданиятын, дйнг кз карашын, турмуш тиричилигин, тарыхын, элдик жана эстетикалык идеяларын чагылдыруучу баа жеткис мурас.KyrgyzInfo.Ru » Кыргызча Тексттер / Тексты на кыргызском » Музыка » Кыргыз элинин музыкасынын нгш. Кыргыз эли знн улуттук жазуусуна Улуу октябрь революциясынын кийин гана ээ болгон. 5. 3) Я не писал реферат по истории. 1.Кептик материал: Кыргыз жазуусунун тарыхы.

Баалоонун параметрлери. Кыргыздар Кн Чыгышта II блм. Кркм адабий стилдеги аткарылуучу иштер.. Жазуу булактарынын аздыгынан кыргыз элинин калылтаяуу проблемасы этногенезин изилд т кыйын болуп, археологиялык, антропологиялык, этнографиялык материалдар, кыргыз эпостору, кыргыз тилинин тарыхы боюнча иликтенген. рейтинг: 10. Кыргыз тарыхы I блм. Рефераты на киргизском. Кыргыз тилинин фразеологиясынын изилдениш тарыхынан. 6 Сырткы шилтемелер.

Аймак: Кыргыз Республикасы. 3. Кыргыз тилинин тарыхы.Ушул кезде Э.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетиндеги Мамлекеттик тил жана маданият институтунда профессор болуп эмгектенип жрт.Кыргыз тилим - эне тилим! - Улуттук сезим - ERKINDIK.RUerkindik.ru//Тарыхы жана блнш. Сартбаев, С.сналиевдин « Кыргыз тилинин синонимдер сздг» (орто мектептин окуучулары чн) (1973) кирет.Kыргыз Тарыхы. Кыргыз тилинин блнш жана тектеш тилдер.2) Народ никогда не терял надежду. Кыргыз тилинин фразеологиясынын изилдениш тарыхынан. Кыргыз тилинин сздктр жннд тшнк. Жапаров, К. Акыркы убакытта кыргыз тили чн кйгн намыскй жарандар кбйд. Кыргыз тили: (Фонетика, лексика).-Фрунзе: Мектеп, 1990.- 234 б. Ошондуктан кыргыз тилинин жана анын жазуусунун тарыхы да кыргыз элинин тарыхы менен тздн-тз байланыштуу изилденг тийиш. байыркыКыргыз тилинин моголдордун чабуулуна чейин згрг учураганын академик Болот Жунусалиев (Юнусалиев) дагы крстт. ылайыктуу. К. текст, тексггеги цитата жана диалогдогу тыныш белгилеразыркм кыргыз тилинсн маалымат, реферат, доклад ж.б. Реферат.Ахматов Т.К мралиева С. тузуу Филология илимдерининкыргыз лекспкасынын баюу жолдору, фразеология, кыргыз жазуусунун тарыхы Илимий Кыргыз тилинин справочнигинде : тил илими, лексика,фонетика,морфология, сз жасоо, орфография, пунктуация,жазуу, синтаксис, байланыштуу кеп (речь) берилди.Кыргызстан тарыхы. Тема: Фонетика тил илиминин бир блм.Академик Б.М.Юнусалиев кыргыз тилинин калыптанышын 3 доорго блт: а) Байыркы, б.а. Кыргыздардын xviii кылымдагы тарыхы боюнча булактар XVI— XIX кылымдарда Орто Азия элдеринин тарыхы т начар иштелген.Эпостор / эпосы (48). Кыргыз адабий тилинин нормасы (орфоэпия жана орфография). байланыштуу.Кыргыз тилинин (бери эле дегенде) алты ми жылга жакын тарыхы бар калк. (Кеейтип кайталоо). Кыргыз тилинин фразеологиясын. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сздр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.Кыргыз тилинин грамматикасы. Жазуу ишинин мазмунун тшнс (реферат, эссе ж.б.), анын тапшырмаларын жана максатын. 1.1. «Кыргыз Инфо» - Кыргыздар. Реферат. Кыргыз тилинин буга чейинки абалын айта турган болсок, тилдин куту кетип, касиети качкан дегээлге чейин тшп бараткан.збздн тарыхчылар да, чет элдиктер да кыргыздардын тарыхы жннд кп эле жазышты. Бирок бул аралык ичинде кыргыз тилинин кйгйлр дагы арбын болду, дешет адистер. IX-X к. Реферат-обзор Реферат-доклад.Орто мектепте кыргыз тилинин тарыхы, фонетикасы, орфографиясы жана орфоэпиясы, графика, лексика жана фразеология, лексикография, морфология жана синтаксис, пунктуация, стилистика, текстология, маселелери практикалык Кыргыз тилинин лексикографиясыныны негиз салуучусу, чыгаан тюрколог, филология илимдеринин доктору, профессорзбек тилинин диалектикасын тере здштрш жана трк тилдерин эркин билиши К.К.Юдахин тарабынан чагатай тилинин тарыхы боюнча. Сейдакматовдун «Кыргыз тилинин синонимдер сздг», К. Мини сочинение на тему мое хобби рисование поиск рефератов. Сочинения, книги, рефераты на. Кыргыз тилинин грамматикасы. 4. Адабияттар: 1. тилинин онугуусу, калыптануусу. Абрамзон, С.М. кыргыз тилинин системасы (фонетика, лексика, грамматика)Кыргыз тилинин лексикасынын байышынын негизги багыттары, жолдору (булактары).Конспект. Курсовые работы. 2017-11-20 23:15 Кыргыздар. Кыргыз тилинин лексикасында байыркы орхон-енисей доорунан тартып, ушул кнг чейин жашап келген тл сздр менен башка тилдерден кабыл алынган чет сздр этимологиялык жана статистикалык планда берилди. Кыргыз тилинин тарыхы. Кыргыз тилинин тарыхы элдин тарыхы. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили 1989-жылы Ошондуктан кыргыз тилинин жана анын жазуусунун тарыхы да кыргыз элинин тарыхы менен тздн-тз байланыштуу изилденг тийиш. Жарыяланган: 20.07.2015 09:26. Ошондуктан кыргыз тилинин жана анын жазуусунун тарыхы да кыргыз элинин тарыхы менен тздн-тз байланыштуу изилденг тийиш. Кыргыз элинин, тилинин тарыхы трк элдери, тилдери менен тыгыз. Рефераты. Сактар Евроазияда III блм. Кыргыз тили фразеологизмдерге абдан бай.тилде пайда болушуна кандай шарттар блг болгондугу жннд кызыктуу окуялар баяндалуу менен кыргыз элинин тарыхы, каада-салты, диний Жыйырма трт жыл ичинде кыргыз тилинин макамы чыдалып, аны кеири колдонууга кл бурулуп келет. Тарыхы жана блнш. Кыргыз тилинин азыркы «састаяниеси». Демек, кыргыз калкы - знн узак тарыхы бар эл. Скачать работу "Кыргыз Тил" (реферат). Булар кыргыз тилинин лкн байлыгынын, кркмдк кудуретинин айкын кбс. 1 Тарыхы жана блнш. Дыйканов К. 1.1 Байыркы кыргыз тили.Кыргыз тилинин моголдордун чабуулуна чейин згрг учураганын академик Болот Жунусалиев (Юнусалиев) дагы крстт. Кыргыз жана Кыргызстандын тарыхы боюнча тандалма эмгектер.Макалада кыргыз тилинин кыргыз эли чн баалуулугу жана кыргыз тилинин сс зарылстатье необходимо приложить реферат и краткое резюме на кыргызском 2. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери (жаы редакциясы). (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеешинин 2008-жылдын 26-июнундагы 567 токтомунун редакциясына ылайык).Эскерт: 1. 23 сентябрь Кыргыз тилинин майрамы Эне тил эл тарыхын баяндаган, Тарыхы эне тилин аяндаган. «Кыргыз тили» деген жалпы тшнктн мазмунун анын жеке знн азыркы мезгилдеги грамматика-лексикалык згчлктр гана тзбстн, анын алыскы жана жакынкы тектеш трк тилдерине бирдей мнздг згчлктр тзт. Кыргыз эли знн улуттук жазуусуна Улуу октябрь революциясынын кийин гана ээ болгон. Рубрика: Маданият.

1.1. Кыргыз тилинин тарыхы. Фонетика менен грамматиканын тарыхы берилген жок. Кыргыз тили фразеологизмдерге абдан бай.тилде пайда болушуна кандай шарттар блг болгондугу жннд кызыктуу окуялар баяндалуу менен кыргыз элинин тарыхы, каада-салты, диний Конкурс сочинений на тему:Улут болсом тилим менен улутмун. Быстро и бесплатно!реферат по истории на 7 стр. Мындай жасалма спектаклдин кыргыз тилинин нгсн эч кандай тиешеси жок.Кыргыздар да, кыргыз эместер да те укуктуу Кыргыз атуулдары катары кыстаган турмуштун ачуу таттуусуна тике карай билиши керек. «Кыргыз тилинин этимологиялык сздг» менен таанышып, сздрдн келип чыгыш тарыхы жннд кеири тшнк алат Экзотикалык сздр деген эмне? Аларга мисалдарды жазып, мнздм берет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жннд Право и.Кыргыз тилинин тарыхы Wikipedia. СкачатьPеферат - бесплатные и премиум-рефераты, курсовые и заметки по книгам.Ошондуктан кыргыз тилинин жана анын жазуусунун тарыхы да кыргыз элинин тарыхы менен тздн-тз байланыштуу изилденг тийиш. Кыргыз эли знн улуттук жазуусуна Улуу октябрь революциясынын кийин гана ээ болгон. зкт сздр: тилди нктр, тил тарыхы, тилге байланышкан макалдар.Кыргыз эли айлап айтса тгнгс «Манас» эпосу баш болгон сз нрнн берметтерин жараткан. Кыргыз тилинин фонетикасы жана лексикасы. Рим цифрасынан кийин дефис коюлбай жазылат: XIX кылымдагы орус адабиятынын тарыхы. МАЗМУНУ. 1-лекция. Работа добавлена: 29.8.2016. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сздр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.Кыргыз тилинин грамматикасы. Кыргыз тилин шарттуу трд.Кыргыз тилинин моголдордун чабуулуна чейин згрг учураганын академик Болот Жунусалиев (Юнусалиев) дагы крстт. 1. Анткени тилибиздин Буга Ш. чейинки кыргыз тили Кыргыз тилинин тарыхы. Скачать курсовую работу на тему «Кыргыз тилинин тыбыштык тузулушу» по различным темам на 1 страницу. Автор: "Азаттык". "Кыргыз" этноними «Кыргыз» этнониминин мааниси Кыргыздардын теги .Кыргыздардын тарыхын башка трк же монгол элдеринин тарыхыжана «кырк» санынын ордуна прототрк тилинин болжолдуу «кырыг» («кызыл Ааламдашуу доорунда кыргыз тилинин кадыры кандай болот. Эренге, Тереге кеткендер IV блм.Эски трк тилинин негизи байыркы кыргыз тили! кыргыз котормо жонундо реферат скачать korkut ВАЖНО!!! Браузер может ругаться, т.к. Кыргыз тилин шарттуу трд. Кыргыз тарыхында тере изилденбей келген ичкиликтердин тарыхы "ачылбаган сыр сандыктай" болуп, ичине кптгн сырды катып жатат.Ал эми усундардын "кн баг", "гунь мо", "гунь ми" титулдарынын чечмелениши азыр трк тилинин негизинде экендиги такталган. Кыргыз тили менин дилим жонундо реферат Кыргыз тилии менин дилим.

Популярное: